Lagere school Broeders van Liefde maakt plaats voor nieuwe verkaveling

22 Oktober 2011

Lagere school Broeders van Liefde maakt plaats voor nieuwe verkaveling

Huyzentruyt Development & Investments uit Beveren-Leie legt in de Zuidmoerstraat, ter hoogte van huisnummer 165, een verkaveling aan voor 43 loten. Het gaat om de vroegere lagere school van de Broeders van Liefde en het daarachter liggende voetbalveld. Ik ben Aangenaam verrast door dit plan, alleen toch jammer dat er weer een groene long verdwijnt. Lut De Jaeger, Groen!Op dat voetbalveld waren tot voor kort de Young Stars actief. De voetbalclub is inmiddels verhuisd naar het stedelijk voetbalstadion in de Zandvleuge.

De verkaveling bevat een plein aan de Zuidmoerstraat, waar de drie platanen van de vroegere speelplaats behouden blijven. Het achterliggende gebied wordt ontsloten door een centrale weg met kleine woonentiteiten, die vanaf 170.000euro te koop zullen worden aangeboden.

Verderop naar de Broeders van Liefdestraat komt een groen pleintje, waar in een tweede fase kan worden gebouwd. Maar deze tweede fase is pas mogelijk na de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, want het terrein aan de Broeders van Liefdestraat ligt gedeeltelijk in een recreatiegebied.

Kritiek

'Er kwamen nogal wat bezwaren tegen dit plan', aldus burgemeester Koen Loete (CD&V). 'De voornaamste kritiek is dat het de zo al drukke Zuidmoerstraat nog extra zal belasten, maar we hopen dat het er in de toekomst verkeersluwer zal worden.'

'Voor het scholenverkeer hopen we op de aansluiting op de nog aan te leggen zuidelijke ring, en we rekenen ook op de verhuizing, op termijn, van ziekenhuis AZ Alma', gaat Loete voort. 'In het project zijn ook 62 parkeerplaatsen opgenomen, ondergronds parkeren is niet uitgesloten. Er komen ook zwaluwnestkasten in de nieuwe verkaveling.'

Lut De Jaeger (Groen!) was aangenaam verrast door het plan, maar vond dat die groene long misschien beter toch bewaard bleef. Ze betreurde het ook dat geen tuinuitgang voor de woningen in de Zandstraat werd voorzien.

Artikel uit Het Nieuwsblad, dd. 15.12.2010 (p.61), auteur: Marc Van Hulle