We geven jongeren een toekomst: subsidies van meer dan 2 miljoen euro

25 December 2020

We geven jongeren een toekomst: subsidies van meer dan 2 miljoen euro

Eeklo slaat de handen in elkaar met Kaprijke en Sint-Laureins met een groots pilootproject rond lokale partnerschappen en jongeren. Er wordt een veilige ontmoetingsruimte gezocht (zowel fysiek als digitaal) waar jongeren hun talenten kunnen ontdekken en verder ontplooien, en de drempels naar werk of opleiding worden weggewerkt. Verder wordt er met verschillende partners ook sterk ingezet op psychosociaal welzijn en verslavingszorg. De subsidie aanvraag bij ESF en Vlaanderen resulteert in een bedrag van 2.284.590 euro die integraal wordt besteed aan de toekomst van de Eeklose jeugd. Lees hieronder de volledige perstekst.    

GROOTS JEUGDPROJECT IN HET MEETJESLAND GOEDGEKEURD

Een vaststelling en een nieuwe subsidie

VDAB en ESF[1] constateerden dat een bepaalde groep jongeren moeilijk doorstroomt naar de arbeidsmarkt. Dit komt doordat hulp- en dienstverlening vaak versnipperd is en het bestaande aanbod niet altijd tegemoetkomt aan hun noden. Daarom beslisten ze om het over een andere boeg te gooien en de jongere en zijn of haar vragen als vertrekpunt te nemen. Dit zal een dynamisch (leer)proces zijn met vallen en opstaan.

Sinds kort zijn er subsidies voorzien voor lokale partnerschappen (met o.a. ook hulpverleners, jeugdwerkers, potentiële werkgevers, …). Eeklo is hier als pilootproject uitgekozen. Samen moeten zij ervoor zorgen dat jongeren hun talenten ontdekken of verder kunnen ontplooien en dat jongeren drempels naar werk of een opleiding kunnen wegwerken.

Kortom, het moet jongeren in staat stellen om hun dromen na te jagen en hun doelen te bereiken.
Het einddoel is jongeren toeleiden naar een job of naar een opleiding, maar het proces is even belangrijk.

Het project van Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke

OCMW Eeklo kreeg de vraag om een proefproject in te dienen met één of meer randgemeenten, om een lokaal partnerschap te vormen en om een projectdossier uit te werken op maat van de regio. Hiervoor werd samengewerkt met een aantal kernpartners: OCMW Sint-Laureins, OCMW Kaprijke, de VDAB, Psychiatrisch Centrum Sint-Jan, CGG Eclips vzw, Wijkcentrum De Kring, RCGG Deinze – Eeklo – Gent, De Sleutel, Welzijnsband Meetjesland, Kringloopwinkel Meetjesland, Pro Natura en jeugddienst Eeklo. Het is de bedoeling dat dit netwerk mee evolueert met het project.

Het project werd geschreven vanuit een positieve insteek en er werd gedacht in termen van kansen. Er zijn veel jongeren die zoekend zijn; bv. die niet weten waar hun talenten liggen, die een duidelijk doel hebben maar ondersteuning en aanmoediging missen. We geloven erin dat het afhaken van jongeren ook te maken heeft met allerlei factoren die buiten de jongeren liggen. Het verbeteren van de situatie naast de werkvloer (bv. therapie voor een psychologisch probleem, een leefbare woning, contextbegeleiding …) en het verhogen van hun zelfwaarde & zelfvertrouwen, kan zorgen voor betere kansen op de arbeidsmarkt.

Kort samengevat zal het project er als volgt uitzien:
Er zal een veilige ontmoetingsruimte komen (zowel fysiek als digitaal) waar jongeren tussen 15 en 30 jaar terecht kunnen voor ontspanning en ontmoeting. Jongeren hoeven niets op deze plek maar kunnen er wel terecht met hun vragen. Als ze hun vragen of problemen aan een medewerker toevertrouwen, moet hiervoor snel en op een laagdrempelige manier een antwoord op komen.
De ervaring leert dat jongeren hun vragen en problemen vooral delen met mensen die ze al kennen en vertrouwen. Als jongeren struikelen tijdens hun proces, zullen ze goed omringd zijn om terug recht te krabbelen en verder te gaan.

Dit kan inhouden dat jongeren bepaalde vaardigheden aanleren (bv. leren praten over emoties, Hoe jezelf voorstellen aan een werkgever, hoe feedback geven, …) of intensieve begeleiding kunnen krijgen bij een vraag of probleem. Er zal ook gewerkt worden rond psychosociaal welzijn en verslavingszorg.

Daarnaast komt er ook begeleiding om richting de arbeidsmarkt te gaan of om een opleiding te volgen. Dit hebben we erg ruim bekeken; jongeren in contact brengen met potentiële werkgevers, jongeren laten proeven van de arbeidsmarkt door vakantiejobs en/of stages, begeleiding voorzien op de werkvloer, met jongeren zelf een product maken en dit nadien verkopen …

We dienden het projectvoorstel en de begroting in bij ESF. Eind november kregen we het heugelijke nieuws dat ons voorstel goedgekeurd is.
We krijgen € 2.284.590 € van ESF en Vlaanderen om dit project verder uit te werken.
De einddatum van het project is voorzien op 31 december 2022, al hopen we nu al dat we er een duurzaam project van kunnen maken..

De uitwerking van dit project zal een leerproces zijn waarbij de aanwezige deskundigheid van de partners zal worden ingezet om een nieuwe werking te creëren. De sectoren zorg, arbeid, en jeugd willen hierbij van elkaar leren. Het project en de samenstelling van dit partnerschap kan dus wijzigen in de loop van het project.

Zoektocht naar personeel

We zijn op zoek naar personeelsleden voor dit project. Op korte termijn zoeken we een “coördinator” en “jeugdwerker”. De Groep Philippus Neri GGZ vzw, afdeling Sint-Jan neemt het werkgeverschap voor deze twee op zich. Meer informatie over deze functies vindt u via https://www.eeklo.be/ondernemen_werk/vacatures.

# MEER INFO

Stafmedewerker preventie, Annemieke Pieters
09 218 28 31 – [email protected]

Projectmedewerker jongerenparticipatie en –welzijn, Yentl François
0492 38 05 02 - [email protected]

Communicatie- en informatiecoördinator, Sofie Verhé
0490 52 07 12 – [email protected]

Burgemeester, Luc Vandevelde
0492 25 19 45 – [email protected]

 

[1] Europees Sociaal Fonds