Jongeren aan het woord

10 April 2013

Jongeren aan het woord

Op woensdag 10 april plaatst Jeugdcentrum Kubiek Eeklo de mening van en voor kinderen en jongeren centraal. Met het project 'Jong in Eeklo' -dat past in het grote 'Eeklo 2020' participatieproject- komt de stad de belofte van meer inspraak, uit haar bestuursakkoord na. Op initiatief van een werkgroep uit de jeugdraad, en ondersteund door de jeugddienst willen we niet enkel kinderen en jongeren bevragen. Ouders, trainers, leerkrachten, opvoeders en dergelijke bevragen over jongerenthema's. Daar willen we naartoe. Schepen Bob D'Haeseleer: "Het is belangrijk dat we niet voor jongeren denken, maar dat we jongeren de ruimte geven om te denken, te doen, te slagen en zelfs om te mislukken. Daarom zijn we heel geinteresseerd in hun mening". Een stad op maat van jongeren is autoluw, heeft veel speelruimte en veel water en openbaar groen. Wie kan daar nu tegen zijn?Op het programma staat onder meer 'Kids Idee' (een interactief waarbij -12 jarigen de doortocht herdenken en heraanleggen aan de hand van playmais). Op de middag geven medewerkers, vergezeld door een 'Broodje JIP' en soep meer uitleg over het Jongeren InformatiePunt (waar jongeren en ouders terecht kunnen met vragen over relaties, drugs,...). In de middag geeft een professioneel pannel meer uitleg over  'Jeugd & Werk' en beantwoord vragen. Na een speeddate met burgemeester en alle schepenen sluit een heuse 'Band Battle' de middag af.

Jong in Eeklo kadert in een globale bevraging en participatie naar onder meer inwoners, bezoekers en studenten voor het project 2020. Groen gelooft steevast in democratie van onderuit en wist dit door dit project ook te verankeren in het bestuurakkoord. Het spreekt voor zich dat het departement jeugd waarvoor de groene schepen Bob D'Haeseleer bevoegd is het voortouw neemt in de uitwerking van deze principes. Daarom is dit zeker geen alleenstaand project, maar past dit in een volledig traject waar er ondermeer een werkgroep actief is rond jeugdwerk en één rond jongerencultuur. De volgende weken trekken we ook naar de jeugdbewegingen met het spel 'Wie wordt burgemeester van de stad Eeklo' en er trekt een inspraakspel 'Mijn Gedacht' doorheen de Eeklose scholen. Ook daarna zal Groen open blijven voor alle constructieve voorstellen en creatieve ideeen.