Jan Frans willens nillens

23 Juni 2011

Jan Frans willens nillens

Het park aan de P. De Nevestraat wordt heringericht. Groot gejuich bij de Eeklose groenen zou je denken, maar net volgens Groen!Eeklo is dit een weinig zinvol

initiatief. Het park ligt er keurig en goed onderhouden bij. Een mooi bomenbestand van eik, beuk en plataan heeft een rustgevend effect op de buurt. Vele kunstenaars in spe hebben er hun eerste schetsen op papier gezet en niet zelden verpozen wandelaars of jeugdbewegingen er.

 

De
ontwerpkosten voor de herinrichting worden gedragen door een privé
partner, terwijl de stad Eeklo de uitvoering betaalt. De privépersoon
bepaalt dus hoe een openbaar park eruit moet zien. Groen! heeft er geen
bezwaar tegen dat het parkje sporadisch als receptieruimte gebruikt
wordt maar we stellen ons wel vragen bij de zware impact die het betalen
van de ontwerper kan meebrengen. Wat als de uitbater van een horecazaak
vindt dat hij ook recht heeft om een aangrenzend openbaar domein naar
zijn smaak of noden in te richten?

 

Voor de herinrichting
zelf trekt de stad maar liefst 185.000 euro uit terwijl de begroting dit
jaar al een tekort van 1,3 miljoen euro voorspelt. Dit bedrag kon beter
gebruikt worden aan beurten die er nu onverzorgd bij liggen. De stad
Eeklo telt immers verschillende pleinen en straten die veel dringender
een opknapbeurt of 'vergroening' nodig hebben. Over mogelijke
verbeteringen heeft de milieuraad trouwens een uitgebreid rapport
gemaakt waarin alle Eeklose pleinen en parken werden onderzocht op hun
huidig uitzicht en met voorstellen tot verbeteringen. Groen! hoopt dat
met het werk van de adviesraden, die vaak meer expertise over hun
respectievelijk domein in huis hebben dan de bevoegde Schepenen, ernstig
rekening wordt gehouden.

 

De werkwijze die het
stadsbestuur hanteerde in dit dossier opent de weg naar willekeur en is
op de rand van onbehoorlijk bestuur. Dit dossier is bijna 'stoemelings'
tot stand gekomen. In het begin was er enkel het beeld. Een beeld van
Jan-Frans Willems ter waarde van 40 000 euro dat Comeet niet aan
Kaprijke verkocht kreeg en dan voor 25 000 euro 'cadeau' gaf aan Eeklo.
Dit moest een plaats krijgen. Deze plaats paste wonderwel in een breder
plan? Iedereen content, tenzij de belastingsbetaler.

 

Groen!
is allesbehalve overtuigd van het nut van de te ruime herinrichting van
het parkje. Als een beeld van Jan-Frans Willems (op enkele meters van
het oude) al nodig was, waren enkele bescheiden ingrepen voldoende
geweest om dit in te passen. Maar wat zegt een volksspreuk? Wie het
breed heeft, laat het lang hangen. De vraag is natuurlijk of de stad
Eeklo zo financieel sterk is om de spreuk te verwerkelijken.