Hoe besteedt Eeklo uw geld?

27 April 2010

Hoe besteedt Eeklo uw geld?

Halfweg de bestuursperiode kijken we graag eens terug op het beleid. Is het geld van de Eeklose belastingbetaler goed besteed? Er werden veel

studieopdrachten gegeven: voor de stationsomgeving, de renovatie van het stadhuis, een nieuw zwembad, de ringaanleg, een nieuw politiehuis, de herinrichting van de doortocht...

Voor de realisatie van al die plannen is het wellicht nog jaren wachten.
Intussen stroomt er geld naar vele prestigeprojecten die Eeklo op de
kaart moeten zetten: de Theo-awards, de
Accentabeurs, de organisatie van de Ronde van België. Het bestuur koos
daarnaast voor maar liefst drie festivals: het Festival van de Lage
Opkomst, een schim van het Herbakkerfestival. Het is nog een geluk dat
ze nadien nog geld vond voor het Bakfietsfestival. En dan was er ook het
geld voor de nieuwe huisstijl, voor gemeente-TV op AVS, de huldiging
van sport- en andere vedetten en 175.000 euro voor twee openbare
toiletten. Blijkbaar gaat de economische crisis aan het stadsbestuur
voorbij en dat met een budgettekort van 1,3 miljoen euro. Voor echt
beleid is er minder geld. Zo werkt men maar met mondjesmaat aan het
herstel van voeten fietspaden, iets wat nochtans nadrukkelijk beloofd
was bij de start van deze beleidsploeg. Er is blijkbaar ook geen geld
voor een groene
boslong dicht bij het centrum (Lange Moei-akker). Als zuurstofproducent
en opvanger van fijn stof is elke boom een meerwaarde voor de
luchtkwaliteit.
Alleen al het geld dat nu voorzien is voor het Jan Frans Willemsparkje
zou de boslong fors doen toenemen. Misschien moet het bestuur nog eens
goed nadenken.