Het Sociaal Huis: een centraal welzijnsloket

04 April 2015

Het Sociaal Huis: een centraal welzijnsloket

De beste manier om sociale problemen aan te pakken is de hulp- en dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger aan te bieden. Daarom wil Groen van het OCMW een Sociaal Huis maken aan de Zuidkaai. Het is centraal gelegen en kan veel diensten samenbrengen. Zo kun je sommige mensen in de toekomst nog beter bereiken. Groen discussieert liever over de dienstverlening in plaats van over structuren. De uitdagingen voor het OCMW zijn groot. Door verschillende beslissingen van de federale regering verwachten we de komende maanden veel meer leefloners. De federale overheid wil een indexsprong en de Vlaamse regering bespaart op de kap van de zwaksten. We hebben een OCMW nodig dat er is voor haar bevolking. Dat op zoek gaat naar mensen die zelf de weg naar de hulpverlening niet vinden. Een OCMW dat samenwerkt met de stad, maar ook met andere diensten, zoals het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), de Kringwinkel, de Woonwijzer of de psychiatrie.De Zuidkaai als centrale plaats

We kunnen dat nog beter doen door het OCMW een plaats te geven op de Welzijnscampus De Zuidkaai. Hierdoor maken we een centraal welzijnsloket een aanspreekpunt voor alle vragen van sociale aard. De mensen moeten daar voor allerlei diensten terecht kunnen: voor het aanvragen van een leefloon, hulp in het huishouden en vragen over pensioen of over relatieproblemen. De Zuidkaai ligt centraal en is goed bereikbaar. 
Mensen die zich uitgesloten voelen, willen we weer betrekken bij de samenleving. Dat doen we bijvoorbeeld met het project Eropaf!, dat werd uitgewerkt door Groen. Daarin bereiken we jongeren die de weg naar de arbeidsmarkt moeilijk vinden.

Afschaffen OCMW?

Er gaan stemmen op om het OCMW als aparte dienst af te schaffen. Dat is geen goed idee. Het OCMW is een welzijnsorganisatie en dat is iets anders dan een stadsadministratie. Je kunt het best vanuit een welzijnsorganisatie samenwerking organiseren met partners. Het toekennen van aanvullende financiële steun is iets anders dan het uitreiken van pakweg paspoortenDe discussie of het OCMW wel of niet onderdeel moet worden van het stadbestuur, is op dit moment verloren energie. We moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat onze burgers in deze harde tijden krijgen wat ze nodig hebben.

 

Janick Smessaert

?OCMW raadslid