Het grootste warmtenet van Vlaanderen

27 Februari 2017

Het grootste warmtenet van Vlaanderen

  Naar een klimaatgezond Eeklo Stad Eeklo is sinds maart 2016 bezig met het opmaken van een dossier om haar openbaar domein open te stellen voor de realisatie van een warmtenet. Omdat er geen Vlaams decreet Warmte bestaat is dit bovendien juridisch pionierswerk en werd een nieuw wettelijk kader gecreëerd. Omdat de investeringskosten voor een warmtenet kunnen oplopen tot 1 miljoen euro per kilometer werd gezocht naar een projectontwikkelaar of consortium die dergelijk net in Eeklo wil uitbouwen. Stad Eeklo heeft veel potentieel als drager van een warmtenet,

Mogelijks kan dit zelfs het grootste warmtenet van Vlaanderen worden. Uiteraard hebben we als stad onze voorwaarden gesteld:

-De warmte mag nooit meer kosten dan de gasprijs (het niet meer dan anders principe)

-minimum 30% van het net moet in handen blijven van de Eeklonaren door middel van rechstreekse financiële participatie (cfr. aanpak windturbines).

-de projectontwikkelaar moet sociale initiatieven nemen om de energiearmoede in Eeklo aan te pakken.

-op lange termijn moet alle geproduceerde warmte hernieuwbaar zijn.

Nu moeten er nog twee zaken gebeuren:

-stad Eeklo moet nog specifieke contractvoorwaarden afsluiten met de leverancier Veolia-Ecopower. Het uiteindelijke contract wordt momenteel opgemaakt en zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd (volgens planning voor de zomer).

-de ontwikkelaar moet op zoek gaan naar mogelijke warmtebronnen om het net te voeden. Vanzelfsprekend komt de verbrandingsoven IVM in het vizier, hoewel zij al een gedeelte van hun warmte omzetten in elektriciteit (maar liefst een equivalent van 14.000 huishoudens die van elektriciteit voorzien worden) blijft een groot deel de lucht in verdwijnen. Dit potentieel komt overeen met maar liefst 10.000.000 m³ gas. Alle huizen en bedrijven van Eeklo kunnen hiermee verwarmd worden. Uiteraard zal de totale productiekost van energie ook dalen door het gebruik van het warmtenet.

De 40 miljoen euro verwarmingskosten van alle Eeklose huishoudens kunnen zo in de lokale economie geïnvesteerd worden.

Meer info:
Milieuambtenaar Ben Caussyn
(09 218 28 36 ? [email protected])
Communicatie- en informatiecoördinator Veerle Vernaeve
(0498 91 38 27 ? [email protected])
Burgemeester Koen Loete
(tel. 09 218 28 55 - [email protected])
Schepen van stadsvernieuwing en duurzaamheid Bob D'Haeseleer
(0486 44 44 90 - [email protected])