Groen!Eeklo op de barricaden tegen de Belgische wapenindustrie

15 Mei 2011

Groen!Eeklo op de barricaden tegen de Belgische wapenindustrie

Nu België tussenbeide komt in Libië, wordt duidelijk dat niet enkel kolonel Khadaffi, maar ook andere dictaturen in het Midden-Oosten bulken van Vlaamse en Belgische wapens. Onze

overheid stuurt bommen en soldaten die het moeten opnemen tegen wapens en technologieën van FN en BARCO. Te gek voor woorden vindt Groen!. Daarom is groen!Eeklo op zaterdag 14 mei op initiatief van vzw Vrede naar het Eekloos politiebureau in de Tieltsesteenweg getrokken om officieel klacht in te dienen tegen de Vlaamse oorlogsindustrie.

 

Oorlog voeren kost geld. Om aan geld te geraken zetten veel oorlogvoerende
partijen handelsactiviteiten op. Soms zonder het zelf goed en wel te beseffen kopen
wij grondstoffen of landbouwproducten. Soms omdat prijs te vaak als enigste criterium
gezien wordt. Helemaal verkeerd is dan weer het heel bewust verkopen van wapens
of technologieën in conflictgebieden of aan dictaturen. Willen we écht oorlog
stoppen dan moeten we nù hierop ingrijpen: niet spectaculair maar wél
efficiënt.

Bedrijven zoals bvb AGREXCO houdt met haar activiteiten een oorlog aan
de gang. Agrexco koopt landbouwgoederen uit illegale Israëlische nederzettingen
in bezet Palestijns gebied en verkoopt ze in ons land. Deze handel zorgt voor
onderdrukking en uitbuiting van duizenden Palestijnen. Agrexco overtreedt met
deze handel het internationaal humanitair recht. Onze overheid kan dit stoppen
door gewoon de wet toe te passen. Winst slaan uit ernstige
mensenrechtenschendingen is immers illegaal.

Vandaag, 14 mei, vraagt Groen!Eeklo samen met Vredesactie iedereen die
wél zijn verantwoordelijkheid wil opnemen heel concreet om de oorlogseconomie
in het Israelisch-Palestijns conflict te stoppen, om in te grijpen voor een échte
humanitaire interventie. De Israëlische nederzettingen verlammen al jaren elk
mogelijk vredesproces en zijn een belangrijke oorzaak van de onderdrukking en
uitbuiting van duizenden Palestijnen. Ze veroorzaken armoede en discriminatie
voor de 2,4 miljoen Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever leven. De
Palestijnen moeten de schaarse natuurlijke bronnen, zoals land en water,
gradueel en gedwongen afstaan aan de ingeweken kolonisten. De illegale
nederzettingen en hun infrastructuur maken het dagelijkse leven van de
Palestijnen onmogelijk. De Israëlische onderneming Agrexco koopt en exporteert
landbouwgoederen zoals groenten, kruiden, fruit en bloemen die o.a. gekweekt
zijn in de illegale nederzettingen in de Palestijnse Bezette gebieden. Agrexco
exporteert deze landbouwgoederen naar de Benelux via de luchthaven van Bierset.
De goederen worden binnengevlogen door de Israëlische luchtvaartmaatschappij
CAL en opgeslagen en verdeeld door het overslagbedrijf LACHS, een
dochteronderneming van Agrexco en CAL.

De Belgische
overheid is verplicht om alle ondersteuning vanuit België voor de nederzettingenpolitiek
te verhinderen. Hiervoor moeten we geen dure soldaten sturen, we moeten eenvoudigweg
het internationaal recht respecteren en afdwingen. Want handel met de
Israëlische nederzettingen is illegaal. Bedrijven die in deze winst maken op
kap van onderdrukte volkeren moeten worden bestraft. Bedrijven zoals AGREXCO en haar partners maken winsten
uit oorlogsmisdaden en houden met hun activiteiten oorlogen aan de gang. Vandaag
signaleren we dit misdrijf aan de rechterlijke macht. Als onze overheid daarna
nog steeds niet reageert en de illegale handel stopt, stappen we op 22 oktober
naar het opslagcentrum van Agrexco, om het bedrijf zelf te gaan controleren.