Groene oplossingen voor meest kwetsbare mensen

16 November 2013

Groene oplossingen voor meest kwetsbare mensen

Activeren van werklozen is brandend actueel. Groen wil daar de aandacht voor de meest kwetsbaren aan toevoegen. Eekloos OCMW-raadslid Janick Smessaert sloeg de handen in elkaar met enkele Groene raadsleden uit het Meetjesland. Door een project in te dienen bij Europa willen we kwetsbare mensen dichter bij het hulpverleningsaanbod en uiteindelijk de arbeidsmarkt krijgen. Door een projectvoorstel voor een groep van acht OCMW's voegt Groen een belangrijke klemtoon toe aan het huidige activeringsbeleid. Dat is nodig, want niet iedereen slaagt erin om aan het werk te gaan. We doen hiermee een stevige bijdrage aan het sociaal beleid van Eeklo.De stap naar de arbeidsmarkt is voor sommige mensen zeer groot. Vaak staan vele en grote persoonlijke problemen in de weg. Groen wil dat er meer kansen geboden worden aan deze mensen. Als het project wordt goedgekeurd door het Europees Sociaal Fonds, kunnen we gedurende twee jaar iemand aanwerven om mensen intensief te begeleiden, individueel en via groepswerk.

Na de begeleiding zouden mensen een stap dichter bij de arbeidsmarkt moeten staan. Met dit voorstel willen we mensen die kampen met problemen op het vlak van werk en welzijn - van een gebrek aan opleiding tot psychische problemen - vooruit helpen. Vaak vinden zij zelf moeilijk de weg naar de hulpverlening en zijn ze niet gemakkelijk te bereiken. Het OCMW kan hen de weg wijzen.

We hebben in dit project bijzondere aandacht voor werkloze jongeren. Dit is jammer genoeg een groeiende groep die soms de voeling met de maatschappij verliest. Ze zijn de toekomst die we niet mogen kwijt raken.

Er wordt in het project samengewerkt met jeugdhuizen, sociale werkplaatsen, VDAB, het Centrum Algemeen Welszijnswerk, trainingscentra en anderen. Met deze organisaties wordt bekeken hoe onderling beter kan worden samengewerkt en hoe de hulp op elkaar kan worden afgestemd. De samenwerking kan soms beter en daardoor missen mensen kansen.

Dat deze projectaanvraag mede te danken is aan de samenwerking tussen meerdere groeneraadsleden uit het Meetjesland, toont aan dat Groen tot een degelijke en volwassen politiekepartij uitgegroeid is. Groen kan verantwoordelijkheid nemen voor een duurzaam, sociaal eneconomisch beleid.

 

Janick Smessaert

OCMW-raadslid