Groen pleit voor opname van een fietsbeleidsplan

14 Mei 2016

Groen pleit voor opname van een fietsbeleidsplan

Gemeenteraadslid Lut De Jaeger van Groen pleit ervoor om in Eeklo een fietsbeleidsplan op te nemen in het nieuw uit te werken mobiliteitsplan. 'Een commissie is daarvoor niet nodig', vindt ze. ' Want de principes van een goed fietsbeleid zijn al gebundeld in een boek van Fietsberaad Vlaanderen. ''Groen

is volledig akkoord met de vaststelling dat fietsveiligheid en fietscomfort een globale aanpak vragen', aldus Lut De Jaeger. 'Maar dit is dus wel een werk van lange adem. Het belangrijkste is de visie op de inrichting van onze straten. Dit zou moeten gebeuren volgens het STOP principe, wat trouwens door Vlaanderen is opgelegd. Het blijkt echter een moeilijke opgave om dit consequent uit te voeren. Want ik zie dat heel dikwijls autoverkeer en de vraag naar parkeerplaatsen toch prioriteit krijgen.'

NOORDERBUREN

Vaak wordt naar Nederland verwezen als men het heeft over een goed fietsbeleid. 'Maar dat heeft ook consequenties', meent De Jaeger. ' Onze noorderburen als voorbeeld stellen is ook zeggen akkoord te zijn met hun compacte manier van bouwen en wonen. Nochtans hebben ook zij er dertig jaar over gedaan om enkele simpele principes landelijk uit te rollen. Die principes zijn eigenlijk simpel: geen fietspaden in woonwijken want een maximumsnelheid voor auto's van dertig kilometer per uur, enkel een aanliggend fietspad bij een snelheidsbeperking tot vijftig per uur, boven die snelheid altijd vrij liggende fietspaden en tenslotte de aanleg van fietstunnels om kruisend verkeer te vermijden'

BOEK

'Onlangs heeft Fietsberaad Vlaanderen een boek uitgebracht over de principes van een fietsbeleid', merkt raadslid De Jaeger op. 'Dat boek is via de VVSG te verkrijgen. Daarin staat dat het nodig is om een draagvlak te creëren. Fietsbeleid kan je niet los zien van andere maatregelen van ruimtelijke ordening, verkeerscirculatie en parkeren. Daarom vraagt Groen uitdrukkelijk om de opname van een fietsbeleidsplan bij het actualiseren van het mobiliteitsplan. De ideeën ervoor kunnen zo uit dit beleidshandboek overgenomen kunnen worden. '

(Ives Boone)

bron: www.taptoe.be