Groen! helpt stadsbestuur aan parkeervrij Herbakkersplein

22 Oktober 2011

Groen! helpt stadsbestuur aan parkeervrij Herbakkersplein

Groot genoeg?' Dat staat op een ludiek verkeersbord dat Groen! dinsdagavond aanbracht aan de inrit van het Herbakkersplein waar men blijft parkeren. 'Gedoogbeleid zorgt voor ongestraft parkeren op Herbakkersplein'. ' Ze kunnen het niet meer op de vingers van één hand tellen, zeggen ze bij Groen! Het aantal keer dat iemand van hun fractie is tussengekomen bij de huidige en de vorige burgemeester om het Herbakkersplein parkeervrij te houden. En telkens was het antwoord hetzelfde: men beloofde het nodige te doen. Maar telkens kwam er iets tussen, zoals recent nog de verbouwing van het cultuurcafé De Bakkerei, waardoor het Herbakkersplein werd opengezet. Tot groot jolijt van tal van foutparkeerders, die op het plein een gratis alternatief vinden voor het betaald parkeren in Boelare of Molenstraat, of voor de blauwe zone in de Pastoor De Nevestraat.

'Maar het màg gewoonweg niet', zegt Groen!-gemeenteraadslid Lut De Jaeger. 'Er staat hier een parkeerverbodsbord, maar niet iedereen ziet dit blijkbaar. Daarom hebben we voor een groter exemplaartje gezorgd.' Het voortdurende gedoogbeleid zit Groen! hoog: 'Het zorgt voor ongestraft parkeren op een plein dat eigenlijk groen en sfeervol zou kunnen zijn, in plaats van een zoveelste parking', aldus persverantwoordelijke Wilfried Van Durme. 'Trouwens, ook de ABC-partners (bibliotheek, cultuurcentrum en academies) willen hier geen parking.'

'Groen! heeft gelijk, er moet ingegrepen worden want het is aan het escaleren', zegt burgemeester Koen Loete (CD&V). 'En dat hebben we ook gedaan met het stadsbestuur, want we hebben een elektrisch op- en neergaand paaltje besteld voor de ingang van het plein. Bovendien worden de fietsstallingen aan de academie verhuisd naar de andere kant van de school, waardoor we daar zes extra parkeerplaatsen creëren.'

Maar voor Groen! is er nog werk aan de winkel, want het verdwijnen van het voetbalveld in de Broeders Van Liefdestraat voor een nieuwe verkaveling, vinden ze andermaal een aantasting van de open ruimte in de stad.

Artikel uit Het Nieuwsblad, dd. 02.07.2009 (p.55), auteur: Marc Van Hulle