Green Deal in Eeklo

29 Maart 2017

Green Deal in Eeklo

De Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein ondertekenden gisteren samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift, de eerste Groene Economie Convenant of Green Deal in Vlaanderen. De initiatiefnemers van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit konden 76 partners warm maken om, samen met de Vlaamse Overheid, werk te maken van een groeiende gedeelde mobiliteit. Daarbij moet tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk stijgen.  Stad Eeklo is één van die partners, de schepen van mobiliteit Christophe De Waele (Open VLD) ondertekende de Green Deal. De Groene Economie Convenant, verder Green Deal genoemd, is een initiatief van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te vergroenen. Het gaat om een vrijwillige overeenkomst tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken. Stad Eeklo engageert zich al langer in dit verhaal, sinds 2016 wordt hier actief op ingezet. Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van het burgemeestersconvenant dat in november 2016 ondertekend werd.

Hoe pakt stad Eeklo de 'Green Deal' aan?

1. Eeklo onderzoekt de mogelijkheid om haar aanbod fietsdeelpunten uit te breiden binnen haar gebied.
2. Eeklo zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten.
3. Eeklo promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek op haar website.
4. Eeklo sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van infosessies.
5. Eeklo onderzoekt de mogelijkheid om mobiliteitspunten te organiseren binnen haar gebied waar deelauto's, deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden.
6. Eeklo spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om zo bij te dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren.
7. Eeklo spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij doelgroep kansarmen.

Stad Eeklo wil in de zomer van 2017 het Blue Bike systeem uitbreiden, een tweede Cambio-wagen ter beschikking stellen voor het Eeklose publiek en elektrische oplaadpunten voor fietsen in het straatbeeld brengen. Bovendien worden bij nieuwe verkavelingen al plaatsen voorzien voor deelauto's.

Kortom door de ondertekening van de Green Deal worden bedrijven, overheden en burgers gestimuleerd en ondersteund om hun mobiliteit duurzamer te organiseren door gebruik te maken van het aanbod van autodeelorganisaties, fietsdeelsystemen en carpooldiensten.

Meer info:

Mobiliteitsambtenaar Nicole Verbruggen

(0498 91 38 58 -  [email protected])

Communicatie- en informatiecoördinator  Veerle Vernaeve

(0498 91 38 27 ? [email protected])

Schepen van mobiliteit en werken Christophe De Waele

(09 218 28 00 ? [email protected])

Meer info over de Green Deal: www.greendeals.be