Gemeenteraad: Uitbreiding kinderopvang vanaf dit jaar

01 Juni 2014

Groen ontving signalen dat ouders vorig jaar in de kou bleven staan omdat het aanbod kinderopvang in de zomermaanden onvoldoende was. Bovendien werd men hiervan slechts laat in kennis gesteld, wat alternatieven bij sport- of kampen onmogelijk maakte omdat die dan ook al volzet waren. Daarom stelde Lut De Jaeger in de gemeenteraad de vraag of de situatie  voor dit jaar was verbeterd. De schepen kon positief antwoorden en beide punten waren verbeterd. Mensen moesten eerder aanvragen, waardoor ook vroeger duidelijkheid kon gegeven worden en de capaciteitsverhoging was duidelijk verhoogd: in totaal met 54 plaatsen wat de wachtlijsten sterk heeft verminderd. De vakantie- opvang wordt nu ook beter begeleid: één begeleidster per 14 kinderen (zoals in de buitenschoolse opvang).  Er is wel een (wettelijk bepaalde) voorang voor kinderen jonger dan 6 jaar. Voor de oudere kinderen is een combinatie met speelplein mogelijk: Blokhutten in de voormiddag tot 13u en aansluitend tot 17.30 speelplein. Voor Zuiderzon en Kinderpoort staan nog wel kinderen op de wachtlijst, maar er is nog voldoende plaats op de locatie Blokhutten. Er is duidelijk een inspanning geleverd en de ouders kunnen gerust zijn: hun kinderen kunnen een zorgeloze zomer tegemoet onder deskundige begeleiding.