Gemeenteraad: Natuurontwikkeling Lange Moeiakker: aankoop gronden

01 Juni 2014

Goed nieuws voor alle liefhebbers van groen en bomen in de stad: op de gemeenteraad werd (unaniem) besloten om een boerderij met bijhorende grond, ruim 3 ha. grond aan te kopen in het gebied voor natuurontwikkeling in het zuiden van de stad aan de Lange Moeiakker (achter Avondzegen). Deze aankoop is onderdeel van de realisatie van een groene zone die vanuit de rand van de stad naar het centrum gaat. Met de bedoeling om die groene zone ook door te trekken over de site van het huidige ziekenhuis tot aan de K. Albertstraat, tot in het hart van de stad dus. De ontwikkeling van dergelijke groene linten(lobben) vanuit de rand naar het centrum is vastgelegd in het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). De aankoop van deze hoeve met bijhorende gronden past dan ook helemaal in deze lange termijnvisie en de ontwikkeling van dit stedelijk natuurontwikkelingsgebied. Het bedrag van  150 000 € wordt grotendeels door de Vlaamse overheid gefinancierd omdat dit kadert in de milderende maatregelen die gepaard gaan met de toekomstige ringaanleg. En zo zien wij het graag: de overheid betaalt al mee de milderende maatregelen nog voor de aanleg van de ring een feit is. Een juiste werkwijze volgens ons die ook positieve visuele en gezondheidseffecten heeft. Wie al eens meehielp om boompjes te planten op de Lange Moeiakker weet dat een mooi gebied is met nog veel potentieel. Straks kunnen we weer samen boompjes planten!