Schrapping reservatiestrook Schipdonkkanaal is niet zeker

24 November 2019

Schrapping reservatiestrook Schipdonkkanaal is niet zeker

De Vlaamse regering is voorlopig niet van plan om de reservatiestrook van het Schipdonkkanaal te schrappen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Zuhal Demir op een vraag van Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). “Dit staat niet in het regeerakkoord en is verontrustend,” zegt Mieke Schauvliege. “Want het zou heel logisch zijn om deze strook onmiddellijk te schrappen en ze om te vormen tot één van de blauw-groene netwerken waar de Vlaamse regering werk van wil maken.”    

Voor Groen moeten de plannen voor de megalomane verbreding van het Schipdonkkanaal voorgoed van de baan. Er moet een duidelijke toekomstvisie komen voor het kanaal en haar omgeving, gericht op de ontwikkeling van het landschap, de landbouw, de natuur, wonen, toerisme en recreatie. Alleen zo krijgen de mensen die daar wonen rechtszekerheid, na dertig jaar van twijfel en onzekerheid.

In het regeerakkoord lazen we dat er bijkomende investeringen voorzien worden om de capaciteit van onze binnenwateren te verhogen. Het doelde uitdrukkelijk op het Seine-Scheldeproject (incl. rivierherstel) en de opwaardering van het kanaal Brugge-Gent. Ook de Brugse Ringvaart werd aangepakt met een vernieuwing van de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis met het oog op schepen tot 2500 ton. Tenslotte wil de regering ook de Estuarium-vaart extra uitbouwen om de ontsluiting van de haven van Zeebrugge te versterken.

Het is duidelijk dat de verbinding tussen hinterland en de haven van Zeebrugge met deze plannen verzekerd zijn. Hierdoor kan de piste om het Schipdonkkanaal verder te ontwikkelen voor goederenvervoer meteen ook definitief verlaten worden. Het plaatje past volledig in de intentie van de Vlaams regering om groen-blauwe netwerken te creëren in Vlaanderen.

“Daarom is het onbegrijpelijk en zelfs verontrustend dat de minister niet meteen definitief komaf maakt met de reservatiestrook”, zegt Mieke Schauvliege, Vlaams Parlementslid van Groen. “Het is toch logisch dat de reservatiestrook met de huidige plannen van de Vlaamse Regering totaal geen zin meer heeft en best onmiddellijk geschrapt wordt.”

Het is de hoogste tijd dat bewoners en landbouwers in de omgeving van het kanaal opnieuw zekerheid krijgen. Niet enkel zijzelf zijn vragende partij, ook de gemeentebesturen en verschillende natuur- en milieuverenigingen vragen dat bij de startnota ‘Reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen’. En ook de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO) gaf een ongunstig advies. “Wij begrijpen niet dat de minister dit niet onmiddellijk beslist en eerst nog de analyse van de het planteam afwacht”, zegt Mieke Schauvliege.

Groen verwacht van de Vlaamse regering een echte toekomstvisie voor het Schipdonkkanaal en omgeving. Dit in opvolging van de toekomstvisie voor de hele regio waarbij ook ingezet werd op de versterking van de landschappelijke, toeristische en recreatieve ontwikkeling van het kanaal. Daarom vraagt Groen een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de ruime omgeving waarin de volledige reservatiezone geschrapt wordt.

Op die manier zou Vlaanderen een win-win realiseren voor zowel landbouw, natuur als de omwonenden. Groen dringt aan bij de alle gemeentebesturen en maatschappelijke actoren om blijvend druk uit te blijven oefenen op de Vlaamse regering. Alle puzzelstukken liggen op tafel om hier een definitieve en toekomstgerichte beslissing te nemen.

Bijlage: advies SARO

Meer info – Mieke Schauvliege – [email protected] - 0479344017