Elk verkeersleefbaar centrum is groen

22 Februari 2015

Elk verkeersleefbaar centrum is groen

In ruil voor de komst van een ring eist Vlaanderen dat alles op alles wordt gezet voor een verkeersleefbaar centrum en doorgaand verkeer onmogelijk wordt. Duurzame steden, zijn leefbare en bereikbare steden waarin de lokale handel bloeit. Er is geen tegenstelling, alleen maar koudwatervrees en misinformatie. Juridisch:Financiering kan er enkel komen indien meer dan 50% van het verkeer op de ring wordt gestoken. Doortrekking zuidelijke ring kan er enkel komen als het doorgaand verkeer onmogelijk wordt gemaakt." Men gebruikt weliswaar niet de term knip maar wel het principe. 

Het kader van de knip werd Eeklo zowel door de provinciaal auditeur als de Raad van State als voorwaarde gesteld voor de komst van een ring. "Ook de Vlaamse administratie is op verschillende vergaderingen bijzonder duidelijk geweest "Geen knip, geen ring". Maar dit is bijzonder eenvoudig uit te klaren door hierover een parlementaire vraag te stellen. Ik neem hiervoor graag een initiatief. Over die knip bestaan trouwens veel misverstanden. In alle studies staat heel duidelijk te lezen dat een knip alle opties openhoudt van autoluw naar autovrij. Alleen toont de studieopdracht van Grontmij ook aan dat die 50%-voorwaarde zonder fysieke knip nooit kan gehaald worden.  

Groen:

Of de knip nu een aanbeveling is dan wel een minimumvereiste, Groen is in haar programma steeds duidelijk geweest "Een autoluw centrum en een autovrije markt". We willen dit niet manu militari opleggen maar we willen met de verschillende partners een traject van tien jaar afspreken. Men verwijt de stad vaak geen visie of zelden op lange termijn te denken. Laat ons de wens van vele stadsgenoten eindelijk uitspreken en van de komende tien jaar gebruikmaken om een veilig, leefbaar, en gezond centrum als doel te stellen. Laat ons dit doen met een circulatieplan dat in schoolstraten plaats maakt voor fietsende jongeren en doorgaand verkeer uit woonwijken houdt. Of met een gedifferentieerd parkeertarief dat een betere rotatie in het centrum brengt met meer auto's per parkeerplaats en goedkoop langdurig parkeren (met bewonerskaarten) aan de rand van de stad. Een evenementenplein waar een wekelijkse markt en kerstmarkten plaatsvinden of waar we met de ganse stad naar het WK voetbal kunnen kijken, is dit zo ondenkbaar? Zijn zo'n initiatieven dan slecht voor de plaatselijke ondernemers?

Participatie/inspraak:

Wie in de voorbije jaren met mij in contact is gekomen weet dat ik graag samenwerk met alle partners die constructief willen meedenken om tot naar creatieve oplossingen te komen. Het klopt totaal niet dat de ondernemers niet gehoord zijn, in tegendeel er is reeds extra zorg aan hen besteed. Maar liefst op 14 afzonderlijke inspraakmomenten konden zij ideeën en kritieken aanreiken. Alleen stonden zij in de verschillende inspraakmomenten diametraal tegenover bijna ALLE andere belangengroepen (jeugd, senioren, milieu, bewoners,...) en daar zijn ze inderdaad overstemd door de rest van de bevolking. Vanuit die frustratie versta ik de vraag om hun afwijkende mening zwaarder te laten doorwegen dan deze van de rest van de bevolking, maar dit is ronduit ondemocratisch. 

Over dit eenzijdig initiatief -geleid door een mandataris uit deze meerderheid- kan ik dus alleen maar teleurgesteld zijnNog in december had ik met haar en het dagelijks bestuur van de Economische Raad een constructief gesprek. We hadden het over het belang van kleine lokale ondernemingen (die niet delokaliseren als een CEO uit een exotisch land hierover beslist onder druk van de aandeelhouders). Ik heb hen daarop bij mij thuis uitgenodigd voor een vervolggesprek om verder na te denken en bruggen te bouwen. Ook met VOKA onderhield ik goede contacten en waren we het eens om samen een inspraak en begeleidingsparcours uit te werken. Nu, omdat de toekomst van Eeklo belangrijker is dan mijn ego staat de deur ondanks dit voorval nog steeds open.  

Fietsvriendelijk = koopvriendelijk:

Ik hou van participatie en een goed inhoudelijk debat. Maar wél één dat niet gestuurd wordt door paniekzaaierij en een subjectief buikgevoel. Een enkele ondernemer uit een enkele stad in onvoldoende en zelfs ronduit beschamend. Kom met argumenten en onderbouwde studies en dan kunnen we ze vergelijken. Alleen deze zijn er niet! Alle onderzoeken leggen een positief verband tussen autovrij en koopvriendelijkeid. Studies tonen dat handelaren weliswaar denken dat hun cliënteel van kleine handelszaken voornamelijk met de auto komt (60%) terwijl dit in de praktijk slechts de helft is (30%). Verder denken ze dat maar één op drie klanten te voet of met de fiets komt, al is dit in de praktijk meer dan de helft. Voetgangers en fietsers zijn ook trouwere klanten en kopen over een gans jaar gezien ook meer (gemiddeld 2300 euro tov 1980 euro). De vrees dat klanten enkel met de auto winkelen is subjectief en zelfs compleet omgekeerd aan de realiteit. Voetgangers en fietsers zijn overal trouwer, en kopen veel meer lokaal. Alleen wil men dit niet horen, zien of begrijpen. Aan de ene kant wordt gesteld dat Eeklo een uniek karakter heeft en de voorbeelden uit binnen en buitenland hier niet gelden maar men goochelt wel zelf met voorbeelden uit Geel, Lier of Aarschot, Ik begrijp dat elke stad anders is en heeft een ander mobiliteit- en winkelpatroon heeft. Zo ondervindt Aarschot bijvoorbeeld vooral concurrentie van het Gouden Kruispunt (een groot shopping centrum buiten de stad), zag men in Lier voor de herinrichting van het centrum een sputterende lokale economie waar na het opnieuw openstellen voor auto's geen verandering in is gekomen. Jobverlies is een doembeeld dat met geen enkel voorbeeld eenduidig vastgepind kan worden op het autovrij maken van stadscentra. Uiteraard durf ik omwille van dit de link niet maken tussen de grootste autovrije zone van ons land en de plaats waar leegstand het kleinst is (Gent).

Toekomstgericht ontwerpen:

Ja het centrum moet bereikbaar zijn, maar wel op een moderne manier. Toen ze nog Minister van mobiliteit was liet Hilde Crevits (CD&V) becijferen dat 20 procent van alle verplaatsingen niet verder dan 1 kilometer loopt en bijna 1 op de 3 Vlamingen daarvoor de auto neemt. Ze was heel duidelijk dat er nood is aan een mentaliteitswijziging. Dat de ER net een ritje van 650m tussen de bibliotheek en de post als voorbeeld neemt sterkt die stelling. Gelukkig haalt de jeugd het beleid in. In Vlaanderen en in het buitenland blijft het autogebruik dalen bij de klanten van morgen. Zowel het autobezit als het aantal gereden autokilometers bij jongeren daalde de voorbije jaren met 30%. Ze stellen het behalen van hun rijbewijs uit en omdat de kosten van een auto stijgen kijken ze naar alternatieven. We kunnen niet én een rustig en gezellig centrum hebben maar wel overal met de auto naartoe te willen en nog enkel voor de deur te willen parkeren ook. Uit de studie van Crevits bleek dat we enkel de eerste honderden meters liever te voet gaan. Parkeren op 100 of 150 meter moet ook voor Eeklo mogelijk zijn. De cijfers die gebruikt worden gaan enkel uit van de huidige toestand en spelen niet in op de huidige trends. Ik weet dat Eeklo op dit moment een shop and go stad is, maar de vraag is of het verstandig is dit te blijven. Is het economisch net niet beter om ons profiel bij te schaven? Een plan maken op basis van oude ideeën zal ons binnen 10 jaar echter met een nieuw maar onmiddellijk verouderd centrum opzadelen.

Imago:

De voornaamste reden waarom mensen niet naar Eeklo willen komen wonen is de autostrade door ons centrum. Het is jammer dat de mensen die het luidst roepen over de verloedering van Eeklo de opwaardering in de weg staan. Ik heb veel begrip voor de moeilijke situatie waarin vele ondernemers zitten maar ze schieten met losse flodders en nota bene op het verkeerde doel. De gevolgen van de crisis, hoge loonlasten en besparingen het zijn lasten die we met zijn allen dragen. Net daarom investeert de stad in haar centrum. Om de concurrentie met de e-commerce aan te gaan moeten handelscentra namelijk kwaliteitsvolle plaatsen worden. De woonkamers van een stad waar, in plaats van één auto, vijf mensen zich een middag op terras kunnen parkeren. Zonder lawaai, zonder stank, fijn stof of verkeersdoden. Maar met een gezellige drukte in de plaats van een verkeersdrukte, met bedrijvigheid en waar mensen elkaar kunnen verstaan zonder overstemd te worden door auto's. Geen plan is beter geknipt om Eeklo de kwaliteiten te geven die mensen aantrekt om te wonen en te winkelen.

 

Bob D'Haeseleer - Schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing