EINDELIJK MET DE FIETS NAAR BALGERHOEKE

21 November 2015

De kogel is door de kerk! Er komt een nieuw fietspad langs de museumspoorlijn naar Balgerhoeke, als verlenging van de fietspaden langs het spoor in Eeklo centrum.  bestaandefietspaden

De langs het spoor in Eeklo verbinden met Balgerhoeke blijkt uiteindelijk geen utopie meerAl jaren zocht men een geschikt tracé maar zonder resultaat. De meest voor de hand liggende route ging over een kerkwegel tussen de Sint-Jansdreef en de Vrouwestraat. Deze was afgesloten en door landbouwers benut. Openstelling zou de moderne bedrijfsexploitatie in de problemen brengen. Het alternatief om op de brede spoorwegbedding een deel voor fietsers te reserveren, kon niet door de vergunning van het spoorlijnmuseumEen moeilijk kluwen dus.

Omdat Elia in hetzelfde gebied een kabeltracé voor ondergrondse electriciteitsleidingen zocht, werd er samengewerkt en een oplossing gevonden. In ruil voor het opheffen van de kerkwegel zijn de landbouwers bereid een strook grond af te staan langs de spoorweg. Zo wordt de fietsverbinding aan de noordzijde van de spoorweg mogelijk. Omdat dit traject deel uitmaakt van het provinciale LAF (Lange Afstands-Fietspadennetwerk) komt vanuit die hoek zowel logistieke als financiële steun. De provincie financieert voor 100% de aanleg van het fietspad. De verwerving van de gronden en het onderhoud zijn ten laste van de stad. Als groenen zijn wij bijzonder gelukkig met deze nieuwe aanleg van het fietspad naar Balgerhoeke. Dit past helemaal in de groene mobiliteit: goede fietspaden bevorderen het fietsgebruik. De vele scholieren die dagelijks vanuit Eeklo naar Balgerhoeke fietsen kunnen straks de drukke N9 vermijden en dus veiliger naar school.
De stad hoopt in de toekomst op de medewerking van Vlaanderen voor de ondertunneling van de R43 (de Teut) ter hoogte van de Vrouwenstraat. Groen vraagt om voldoende aandacht voor
de veiligheid bij het dwarsen van het fietspad met de gewone weg. Als voorbeeld: het zeer moeilijk oversteken van de Oostveldstraat ter hoogte van het fietspad. Een fietspad is pas veilig als ook deze knelpunten worden weggewerkt.