Eerste omgevingsfonds voor windmolens

01 December 2016

Eerste omgevingsfonds voor windmolens

  Op donderdag 17 november ontving onze stad Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). Hij kwam het eerste Vlaams omgevingsfonds voor windmolens mee lanceren. De minister was duidelijk enthousiast over de aanpak van de stad Eeklo en noemde het fonds een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen. Groen Eeklo hoopt dan ook dat de Eeklose visietekst het voorbeeld mag vormen voor een heus Vlaams Winddecreet. Sinds 1999 pioniert Eeklo op het vlak van windenergie. Tot op de dag van vandaag is het draagvlak voor windenergie in Vlaanderen nergens groter dan in Eeklo. En dat terwijl ook nergens de dichtheid van windturbines groter is. Met acht turbines per 20.000 inwoners heeft Eeklo voorlopig een windmolendichtheid van 1 per 2.500 inwoners, goed voor 8% van de totale energievraag. Dat is geen toeval, maar het gevolg van drie principes: 

communicatie, participatie en landschappelijke integratie.

Communicatie via tal van vernieuwende inspraakformules die de laatste jaren zijn gelanceerd (infomarkten, rondleidingen, schooldagen, centraal aanspreekpunt,...). Participatie door vijf coöperatieve windmolens die de inwoners van Eeklo zelf de kans geven om met aandelen mee te investeren (en winst te halen uit wind). Integratie, tot slot, door de windmolens ook heel duidelijk een meerwaarde te laten zijn voor de omgeving (zo is de zonneluifel op het plein van Balgerhoeke gefinancierd door ecopower).

Onder impuls van Groen werd deze bijzonder positieve evaluatie in een visietekst gegoten. In nauw overleg met de omwonenden uit de concentratiezone, stemde de gemeenteraad op 17 februari 2014 unaniem voor deze breed gedragen visietekst windenergie. Later namen ook de gemeenteraad in Maldegem en de provincieraad deze tekst over. Via de provincieraad kwamen deze principes ook in het Oost-Vlaams windmolenplan terecht en ontstond het landschapsfonds "Milde Meetjes". Het is dat landschapsfond dat ervoor gezorgd heeft dat in de concentratiezone Eeklo-Maldegem geen enkel protest is gekomen tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat de spelregels moet vastleggen om 14 nieuwe windinstallaties in de concentratiezone langs de N49 Expressweg mogelijk te maken.

Met deze 14 nieuwe windmolens erbij - elk goed voor een CO²-reductie van 3.000 ton per jaar - stijgt de windmolenconcentratie in Eeklo verder naar één turbine per 900 inwoner, goed voor een productie van 27% groene energie. Eeklo, met haar 20.000 inwoners is zo niet enkel de hoofdstad van het Meetjesland, maar mag met dit plan ook zonder gêne de titel "Energiehoofdstad van Vlaanderen" claimen.