Eeklo vangt alweer forse subsidie voor vernieuwend project

01 Mei 2016

Eeklo vangt alweer forse subsidie voor vernieuwend project

Vlaanderen steunt wijkproject Oostveld Eeklokrijgt

een subsidie van 60.000 euro voor een volgens Vlaanderen vernieuwend wijkproject

De zone tussen Oostveld en station vormt een bijzonder interessante schakel tussen de historische stadskern en de eerste stedelijke uitbreiding van de jaren '60. Dat net deze zone aan een grondige opknapbeurt onderhevig is bewijst het zwembad, de Oostveldkerk, De Leke, een leegstaand schoolgebouw, de oude fabrieksruimten van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij en ook verschillende mensen in die omgeving hebben al gerenoveerd of denken eraan. Omdat we ondervonden dat we in steeds toenemende mate geconfronteerd werden met vragen van deze eigenaren wat ze met deze gronden kunnen doen besliste het college om een vernieuwend masterplan uit te werken voor deze zone en dit in te dienen bij het Vlaams Team Stedenbeleid voor subsidies.

Belangrijk voor Vlaanderen is het vernieuwend karakter en of de uitkomst van dit onderzoek ook van toepassing kan zijn op de rest van Vlaanderen. Ondertussen is Eeklo al goed gekend bij het Vlaams Stedenbeleid. Enkele jaren geleden kreeg Eeklo uit dezelfde subsidiepot de middelen om het concept van de Hartwijk uit te werken, een projectaanvraag rond de Paterskerk werd in 2014 afgewezen, maar vorig jaar was Eeklo opnieuw bij de vijf laureaten (naast Antwerpen, Brugge, Halle en Vilvoorde).

We wisten de jury te charmeren met vernieuwende concepten als een onderzoek naar de integratie van verschillende stedelijke functies (combinatie wonen en werken), het onderzoek naar de mogelijkheden van een warmtenet in deze wijk, het uitwerken van ecosysteemdiensten (op natuur een onderbouwde economische waarde proberen plakken en deze meerekenen in de uiteindelijke winstbalans), het ontwikkelen van nieuwe communicatievormen naar de buurt en zelfs het uitwerken van methodieken die het renovaties van verouderde woningen kan vereenvoudigen (bvb een hulpwoning die een paar maand ter beschikking wordt gesteld van mensen die grondig willen renoveren).