Eeklo draait vanaf 2020 voor 130% op groene stroom

25 December 2020

Eeklo draait vanaf 2020 voor 130% op groene stroom

Eeklo is de energiestad van Vlaanderen en bewijst dit nog maar eens. In 2020 werd op het grondgebied van Eeklo 130% van het elektriciteitsverbruik gedekt met lokale groene stroom. 170,3 GWh productie vs 133,8 GWh verbruik. 

Een prestatie om niet anders dan trots op te zijn. In tegenstelling tot wind zelf komt deze prestatie niet gewoon uit de lucht vallen. Ons uniek draagvlakmodel met burgerparticipatie zorgt voor een al even unieke steun bij de bevolking of verzacht tenminste de stem van tegenstanders.
De reden? Als je mensen betrekt dan maak je het verhaal van de energietransitie over meer dan enkel CO2 dan wordt veel tastbaarder. Ook voor mensen die misschien niet wakker liggen van het klimaat, maar misschien wel over hun elektriciteitsfactuur of een bos om de hoek. En toch botsen we hier op Federale en Vlaamse muren. Daarom hebben we de Federale en Vlaamse energieministers elk één heel concrete vraag gesteld om deze voordelen voor lokale gemeenschappen tastbaar te maken.
Aan onze Groene Federale minister van Energie Tinne Van der Straeten om het % hernieuwbare energie op te nemen bij de berekening van het afschakelplan. Op dit moment zit Eeklo namelijk nog steeds in schijf 6 (de op twee na laagste) om afgeschakeld te worden indien de kerncentrales zouden uitvallen en delen van het net zouden moeten worden afgeschakeld om de spanning te behouden. Niet dat dit misschien ooit echt zal gebeuren, maar als principe is het belangrijk omdat het lokale besturen niet enkel een bijkomend argument geven in discussies met buren (leveringszekerheid), maar omdat het een belangrijke volgende stap is in het terugnemen van lokaal eigenaarschap van de energieproductie. We wachten nog altijd met goede hoop op een antwoord van de minister.
Aan Vlaams minister Demir vragen we de erkenning van ons draagvlakmodel en de juridische middelen om dit ook hard te maken tegen de grote bedrijven die ondanks een akkoord over burgerparticipatie voor hun bouwvergunning op de rem zijn gaan staan erna. Ze hoeft dit voor ons niet te verplichten over gans Vlaanderen (zoals Nederland dat bvb wel heeft gedaan). Maar steden en gemeenten die nu enkel de last hebben om vergunningen uit te schrijven ook de mogelijkheid te geven om hier ook hun eigen voorwaarden aan te koppelen. Ook bij het kabinet Demir zwijgt men helaas als vermoord. Dus blijven we verder knokken op ons kleine Eeklose energie eiland. En die 130%? Die nemen ze ons alvast niet meer af.