Doortocht N9 Eeklo wordt aangepakt

24 April 2019

Doortocht N9 Eeklo wordt aangepakt

Het stadsbestuur heeft sinds haar aantreden laten blijken dat de Eeklose doortocht veiliger en aangenamer moet worden. Het autostradegevoel moet plaats maken voor een promenadegevoel. In afwachting van de aanleg van de Ring worden de eerste stappen gezet om de doelstelling te bereiken. Grotere ingrepen zullen pas kunnen plaatsvinden na de realisatie van de ringweg.

MIDDENBERMEN KRIJGEN NIEUWE UITSTRALING

Komende maanden wordt er door de stad en door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gewerkt aan de N9.

In de eerste fase, geplande startdatum op 13 mei, wordt er gewerkt aan de middenbermen. Deze worden verlaagd tussen het station en de ovonde. Ook worden een zestal doorsteken tussen de rijrichtingen dichtgemaakt. Keerbewegingen zullen enkel nog mogelijk zijn aan de verkeerslichten en ter hoogte van de Kaaistraat, Paterstraat, Collegestraat, Pastoor Bontestraat , Eikelstraat en Désiré Goethalsstraat . Het vervangen van de grote betonnen autostradeblokken (jerseyblokken) door lage boordstenen zal de centrumstraten opfrissen. In het plantseizoen, tijdens het najaar, wordt de middenberm door een landschapsarchitect ingekleed met groen. Hierbij is aandacht voor de vergroening van het centrum. Ook zal er gekozen worden voor een klimaatbestendig ontwerp.

Concreet zal er in 4 stappen gewerkt worden. De eerste is de aanpassing van de middenberm tussen Boelare en de ovonde richting Maldegem; daarna volgt de andere richting. De derde fase bestaat uit de aanpassing van de boorden aan de middenberm tussen Markt en station richting  Waarschoot, gevolgd door de laatste fase tussen station en de Markt richting Maldegem.

Deze werken – de verlaging van de middenbermen zal in totaal 8 weken duren, vanaf 13 mei. Het verkeer zal plaatselijk tot 1 rijstrook teruggebracht worden.

VEILIGER VOOR DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER

Tijdens de maand augustus wordt het wegdek vernieuwd. Eens de nieuwe laag asfalt er ligt zal ook de belijning worden aangepast. Ook hier met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid. Deze werken zullen afgerond zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar.

Door de komst van de nieuwe asfaltlaag zal de spoorvorming verdwijnen. Hierdoor wordt de remafstand weer korter en zal er minder opspattend water zijn bij regenachtig weer. Vooral fietsers krijgen het nu te verduren bij regenval.

Een bijkomende maatregel om de veiligheid te verhogen is het aanpassen van de oversteekplaatsen. Ter hoogte van de Kaaistraat komt een gevleugeld zebrapad. Op andere plaatsen zal de belijning zodanig aangepast worden dat zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer minder met elkaar geconfronteerd worden.

Het proefproject tussen de Eikelstraat en ovonde heeft positieve resultaten opgeleverd. Dit project wordt verder uitgerold op het traject tussen de ovonde en de Pastoor De Nevestraat, in beide richtingen. Een neutrale zone van 1.5 meter scheidt het fietspad van de andere weggebruikers. In deze zone volstaat 1 baanvak om een vlotte doorstroming te bekomen.

Over alle geplande werken zal een uitvoerige communicatie met bewoners en handelaars gebeuren, ook met digitale nieuwsborden die dagelijks bijgewerkt worden om zo de actueelste informatie kenbaar te maken.