De nieuwe voorzitter aan het woord

31 Mei 2015

Hallo   Ik ben Ingeborg Biliet, de nieuwe voorzitter van Groen Eeklo. Ik ben 45 jaar, gehuwd met Ivan, mama van 3 en na een korte periode in Merelbeke nu opnieuw inwoner van Eeklo. Sinds een 15-tal jaar werk ik aan het CVO Leerdorp Gent (CVO Gent vanaf september) waar ik talen onderricht en projecten mee help uitwerken aan de afdeling Tweedekansonderwijs. Het kunnen vertalen van een sociaal engagement in mijn job is voor mij zeer waardevol. In mijn vrije tijd ben ik vooral 'groen' bezig. Tuinieren, lezen, koken, handwerk, film behoren naast wandelen en fietsen met het gezin? je kan mij ook zien fietsen tussen Eeklo en Gent ; voor mij geen files ? tot mijn favoriete momenten. 'Groen' is immers niet zomaar een politieke keuze, het is voor mij een levensvisie, een filosofie. Vanuit die filosofie wil ik me dan ook graag engageren voor Groen Eeklo. Als voorzitter van Groen Eeklo wens ik samen met onze mandatarissen en leden nieuwe strategieën te ontwikkelen, projecten vorm te geven, groene accenten op de agenda te plaatsen. Steeds met voeling met wat leeft bij de achterban en de overige Eeklonaren. Kortom, het is een uitdaging om Groen Eeklo een prominentere rol te laten spelen zodat Eeklo voor alle Eeklonaren een aangename, leefbare en groene stad wordt. Er zijn reeds een aantal grote projecten op til: er is het verkeerscirculatieplan met als doel de verkeersdruk van het centrum wegnemen, het beeldkwaliteitsplan dat van Eeklo weer een stad met een ziel en uitstraling wil maken, de hartwijk waar het sociale en ecologische elkaar zouden kunnen vinden in 'een wijk met een hart'. Hierin heeft Groen Eeklo zeker een rol te vervullen. Maar Eeklo kent nog andere uitdagingen: het centrum weer tot centrale leef-, handels- en ontmoetingsplaats maken waar het aangenaam en rustig toeven is, voldoende ruimte bieden aan kinderen en jongeren, de groene zones beschermen, waar nodig herstellen en uitbreiden, en niet in het minst voldoende aandacht voor de zwakkeren in onze gemeente. Hieraan vanuit mijn rol van voorzitter te mogen meewerken is voor mij een hele eer en een uitdaging die ik graag aanga.