De groene parkeervisie in Eeklo

05 Februari 2014

Onlangs werd het idee geopperd om extra parkeerruimte rond de kerk te creëren. Volgens GROEN EEKLO gaat de realisatie van 30 extra parkeerplaatsen in tegen elke visie die de Eeklose meerderheidspartijen in de gezamenlijke beleidsnota hebben uitgewerkt. De visie van het randparkeren en parkeerdelen, een parkeervrije markt en een autoluw centrum werden hierbij unaniem aanvaard. De extra parkeerplaatsen gaan met andere woorden niet over de realiseerbaarheid, maar wel over de wenselijkheid. Parkeren in het centrum trekt auto's naar het centrum. Met de op termijn noodzakelijke knip van het centrum in het achterhoofd is het enige toekomstgericht beleid waar volgens voorzitter Bjorn Stevens, GROEN EEKLO zich achter kan scharen, het deconcentreren van parkeren in een halve cirkel met straal van 100m rond de markt. De mogelijkheid tot een beperkte uitbreiding bestaat. Met de parkeerplaatsen op de sites van de Rijkswacht, EBES en Sint-Elisabeth zal er al een mooie toename gerealiseerd zijn. Dit parkeerbeleid moet volgens GROEN Eeklo aangevuld worden met een gedifferentieerd parkeertarief. Zo moet parkeren in de Koning Albertstraat gratis worden gezien dit een woonzone is en mensen dus langer parkeren. Op het marktplein zou het gratis kwartier kunnen verdwijnen, wie van een terrasje geniet doet dit toch liever langer dan een kwartier.Tot slot steunt GROEN Eeklo het idee van Schepen De Waele om de privéparkeerplaatsen van de Eeklose ondernemers en bankinstellingen tijdens de sluitingsuren open te stellen. Dit voorstel doet het aantal parkeerplaatsen stijgen zonder hiervoor extra ruimte te moeten gebruiken of aan te leggen. Voor de ondernemers kan het beschikbaar stellen van deze parkeerplaatsen leiden tot extra vaste inkomsten of bijdragen tot een grote maatschappelijke rol in Eeklo.