Beter een maskertje voor iedereen?

26 Oktober 2011

Beter een maskertje voor iedereen?

Fijn stof is een forse bederver van de luchtkwaliteit. Deze zeer kleine onzichtbare deeltjes in de lucht zijn niet alleen schadelijk voor de longen maar vormen ookeen risico voor het ontstaan van een hart- of herseninfarct. Hoe goed of slecht

is de luchtkwaliteit in Eeklo?

Eeklo krijgt zeker veel fijn stof van elders. De fijnstofconcentraties liggen in Vlaanderen zeer hoog. De Europese norm van 50 microgram per m³ mag maximaal 35 keer per jaar overschreden worden. Dat cijfer was dit jaar al in mei bereikt.

Fijn stof komt vooral vrij bij verbranding: door industrie, huisverwarming en autoverkeer, met name door dieselmotoren. In Eeklo is er geen meetpunt voor fijn stof. De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) heeft in Oost-Vlaanderen enkel in het Gentse vaste meetpunten. De rest wordt via een computermodel geschat. Voor Eeklo is het geschatte cijfer 60 langs de N9, terwijl dit volgens de wetgeving maar 35 mag zijn. Als de ring wordt aangelegd wordt de uitstoot van fijn stof vanzelfsprekend deels naar daar verplaatst. Het aantal overschrijdingen langs de

N9 zakt dan van 60 naar 47. De Europese kwaliteitsdoelstelling van 35 wordt dan nog altijd niet gehaald.

Wil de overheid de luchtkwaliteit in Eeklo sterk verbeteren dan zal een ander mobiliteitsbeleid met betere voorzieningen voor voetgangers en fietsers voorrang moeten krijgen. De nieuwe inrichting van de Boelare is teveel vanuit koning auto gedacht. De veiliger keuze van fietspad naast voetpad werd niet gevolgd, want hierdoor zouden parkeerplaatsen moeten verdwijnen aan de kruispunten.

Naar wiens stem luisterde het stadsbestuur: die van de middenstand of die van de fietsende Eeklonaren?