ACTIEWEEKEND VOOR EEN RECHTVAARDIGE HERVERDELING

25 April 2013

In het weekend van 27 en 28 april is het zo ver: het eerste Groen actieweekend. We trekken massaal de straat op en spreken zo veel mogelijk mensen aan over hoe Groen werk wilt maken van meerinkomensgelijkheid. Bovendien ontwikkelden we een app waaarmee je onze inkomensquiz kan spelen. Kijk dus uit naar onze vele acties te lande en doe mee met de online quiz. Waarom een actieweekend? Omdat de ongelijkheid in onze samenleving toeneemt. De tweedeling tussen wie heeft en wie niet heeft, wordt steeds groter. Groen wil hier een kentering in brengen. We willen de inkomensverdeling rechtvaardiger maken. De laagste lonen worden minder belast en uitkeringen moeten garanderen dat niemand in armoede verzeild geraakt. En van de hoogste lonen en vermogens wordt een billijke bijdrage gevraagd. Zo trekken we de scheefgegroeide verdeling opnieuw recht. De inkomensongelijkheid is de voorbije 20 jaar met meer dan 25% gestegen in ons land. Daar waar de 10% rijkste Belgen in 1998 nog 50 keer zoveel bezaten als de armste 10%, is dat vandaag opgelopen tot 735 keer. De 10% armste Belgen beschikken gemiddeld over 2000 euro terwijl de 10% rijkste Belgen een gemiddeld vermogen van 1,6 miljoen euro verzameld hebben. Door de 15% rijkste Belgen meer te laten bijdragen, wil Groen meer financiële ademruimte creëren voor de 85% andere Belgen.Groen ontwikkelde speciaal voor het actieweekend een quiz. Deze kan je downloaden in app-vorm (beschikbaar voor Android en iOS) of invullen via de webapplicatie: