Aanpassen verkavelingsvoorschriften Klaverhoek

21 Mei 2019

Aanpassen verkavelingsvoorschriften Klaverhoek

In de Klaverhoek werd vorig jaar vastgesteld dat er verrassend veel niet-vergunde verhardingen aanwezig waren. In de afweging tussen waterinfiltratie en de voorziene rioolcapaciteit is het belangrijk (zeker met de sterkere stormen die de klimaatsverandering zullen brengen) dat iedereen zich houdt aan de maximale verharding die is voorgeschreven in de bouwvergunning. Zo niet neemt de kans toe dat de riolering het water op piekmomenten niet kan slikken en zouden overstromingen kunnen ontstaan. Na overleg met de buren bleek dat de verkavelaar hier een fout had gemaakt. Samen met de mensen uit de buurt is het stadsbestuur tot een oplossing gekomen. De bijkomende verharding wordt gecompenseerd door de groene bermen te herstellen en zo de mensen van de buurt de mogelijkheid tot regularisatie te bieden.

In het kader van inspraak werd er een openbaar onderzoek georganiseerd en zijn er 6 opmerkingen binnengekomen met vier onderwerpen. Er werd meegegaan in de keuze om in de plaats van zwarte elzen sierkerselaren aan te planten. Er is te weinig ruimte om de elzen echt volledig uit te laten groeien en de bodem is te zanderig: een els heefteen vochtige grond nodig. Over het bijkomend gras en de bomen kwam ook een opmerking binnen, maar dit is net de essentie van deze verkavelingswijziging én het compromis dat door de vorige schepen en de dienst omgeving na een bewonersoverleg in gang is gezet. Eventueel kan hier nog gekozen worden voor het inzaaien van veldbloemen ipv gras omdat dat eenvoudiger is qua onderhoud. Er was tevens een eis tot vergoeding van de verkavelaar. Hier gaat het stadsbestuur niet op in want dit is een regeling tussen de koper en de verkoper. Met deze oplossing wordt bieden de mensen uit de buurt rechtszekerheid geboden voor hun eigendom en wordt met de volledige buurt de uitdaging van de klimaatsverandering aangegaan.