“30 000 man met als enige doel het redden van de planeet”

10 April 2017

“30 000 man met als enige doel het redden van de planeet”

Een enthousiaste Bavo in Marrakesh Een week lang heeft Eeklonaar Bavo Berth (22) de klimaattop in Marrakesh van dichtbij gevolgd. Aan de hand van interviews en filmpjes heeft hij een uniek beeld geschetst van die belangrijke top. "Europa heeft de verantwoordelijkheid om de rest van de wereld mee te trekken."  

Waarom was jij eigenlijk in Marrakesh?

Bavo Berth: "Ik zit momenteel in mijn laatste jaar leerkrachtenopleiding. Hierbij heb ik de kans gekregen een project uit te werken om jongeren voor duurzaamheid te sensibiliseren. Daarvoor ben ik met een aantal medestudenten voor een week naar Marrakesh getrokken. We hebben ter plekke persconferenties gegeven en gekregen en ook blogs en artikels geschreven. We hebben ook interviews afgenomen met bekende Vlamingen als Jill Peeters en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Al dat materiaal zal gebruikt worden in mijn lessen."

Wat was je algemene indruk van de top?

Bavo: "De sfeer was echt super positief en ik heb er veel bij opgestoken hoe alles wordt aangepakt in de politiek. En hetgeen wat ik echt geleerd heb is dat de politiek soms veel te traag gaat. Kijk maar naar het Parijsakkoord. In theorie is dat akkoord bindend, maar de regels zijn zodanig subjectief opgesteld dat ze vrij makkelijk te omzeilen vallen. Als een land financieel in de problemen komt kan het hierdoor eerst geld schrappen voor duurzaamheid en ecologie omdat dat vaak niet als belangrijk ervaren wordt. "

Hoe deed België het?

Bavo: "Zweden, Noorwegen en Denemarken spraken voor België en halen hun voor 2020 vooropgestelde doelstellingen al in 2017. Binnen een aantal jaar zijn ze zelfs onafhankelijk van fossiele brandstoffen.  Het was dan ook vrij beschamend om de plannen van België te horen. Ons land had om te beginnen al vrij bescheiden doelstellingen opgesteld tegen 2020 en nu blijkt het dat we die pas tegen 2030 zullen halen. "

Hoe reageerden andere landen op die vrij matige prestaties?

Bavo: "Je wordt niet echt negatief beoordeeld, maar je krijgt eerder advies van andere landen waar het wel lukt. Zo zijn bijvoorbeeld in Denemarken en Zweden 30 procent van nieuw gekochte auto's elektrisch dankzij een systeem van subsidies. Dat kan een interessant voorbeeld zijn voor ons land. Van de 460 000 auto's die dit jaar in ons land gekocht zijn, waren er slechts 1300 elektrisch."

Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt op de top?

Bavo: "Een van de belangrijkste conclusies van de klimaattop is dat we klimaatverandering samen moeten aanpakken. Ondanks de zwakke prestaties van België is Europa heel goed bezig, maar ons continent heeft ook de verantwoordelijkheid om de rest van de wereld mee te trekken. Indien een land als Amerika of China niet meewerkt, zal het niet gaan. Het zal een ferm gevecht blijven, maar wat ik merk is dat vooral jonge mensen echt wel aan een betere toekomst willen werken. Het is iets wat ik met mijn lessen ook hoop te bereiken."