Meer kansen

09 September 2018

Meer kansen

Kansen en hoop gaan hand in hand. Zonder kansen, geen hoop. Dit geldt voor zowel mensen in armoede als ondernemers. Toegankelijkheid en begeleiding in de eerste stappen. En gerichte financiële ondersteuning moet mensen activeren. 

 

  1. Dienstverlening toegankelijker maken (bvb door Stadskantoor terug naar het centrum te halen en een centraal loket voor vragen over welzijn).

  2. Kinder- en gezinsarmoede aanpakken door initiatieven als Huis van het Kind, Brugfiguren en het Wijkcentrum ruim te ondersteunen.

  3. Vrije tijdsparticipatie voor alle doelgroepen bij jeugd, sport en cultuur.

  4. Sociale reflex en armoedetoets in elk reglement en beslissing.

  5. Stimulanspakket voor startende ondernemers in het kernwinkelgebied.