Meer groen

09 September 2018

Meer groen

Groen staat voor betaalbaar wonen binnen een groene en klimaatbestendige stad met een gezellig, aangenaam en levendig centrum. Dat kan enkel als we onze stad herdenken naar een echte parkstad met functioneel klimaat- en speelgroen.

 

  1. Groen netwerk voor elke buurt en een betonstop aan de rand van de stad.

  2. Fijn stof aanpakken met groendaken en groengevels.

  3. De luchtkwaliteit verbeteren door het vergroenen van middenberm van station tot ovonde.

  4. Zonnepanelen op alle sociale woningen & zonnegordel langs de Expressweg.

  5. Wateroverlast voorkomen door ontharden en vergroenen (zoals Herbakkersplein).