Bob D'Haeseleer

Schepen

Cocquytstraat 86

Tel: 0486 44 44 90

Email: bob.dhaeseleer@groen.be

 

Tweede schepen met onderstaande bevoegdheden

 • Dienst Omgeving
  • Ontwerp publieke ruimte en straten
  • Ruimtelijke ordening
  • Huisvesting, woon- en woonactiveringsbeleid
  • Vergunningenbeleid
  • Handhaving: omgevings- en milieu-inbreuken en -misdrijven
 • Duurzaamheid, energie en klimaat
 • Bossen, parken en plantsoenen, groendienst
 • Dierenwelzijn en biodiversiteit
 • Huisvuil en afval
  • Recyclagepark
 • Waterbeleid (o.a. betrekkingen met Polders en Wateringen, RIO-P en Aquafin)